Tietosuojakäytännöt

Keitä me olemme
Verkkosivustomme on www.black-insomnia.com
Välitämme henkilötietojesi yksityisyydestä. Meille on ehdottiman tärkeää tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisimman turvallista ja luottamuksellista palvelua, joka turvaa viestinnän ja henkilötietojen yksityisyyden. Tässä tietosuojakäytännössä määritetään tavat, joilla keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, sekä käytössä olevat turvatoimet tarjoamillemme palveluille että tuotteille.

Pääsy henkilötietoihin

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on osoittaa sitoutumisemme ja kunnioituksemme tietosuojasääntöjä ja verkkosivustomme tilaajien tietosuojasääntöjä ja henkilötietojen suojaa kohtaan. Tilaamalla palvelun tai ostamalla tuotteen yritykseltämme valtuutat henkilötietojesi käsittelyn yksinomaan Black Insomnia Coffee Company Ltd:lle (tästä lähtien nimetty Black Insomnia). Nämä vuorovaikutukset verkkosivuston ja/tai sähköpostin kautta edellyttävät, että tuomme järjestelmäämme tietosi, kuten tunnistetiedot, vaatimukset ja/tai mieltymykset, erityisolosuhteet ja muut tiedot, joita käytetään vain asiakkaan pyyntöön liittyvien tiettyjen tietojen analysointiin sekä myös tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tietojen antamiseen. Sinun ei missään olosuhteissa tarvitse antaa tietoja filosofisista tai poliittisista näkemyksistä, puolue- ja/tai ammattiliittoihin kuulumisista, uskonnollisista uskonnoista, yksityiselämästä ja rodullisesta tai etnisestä alkuperästä sekä yksityisiä tietoja terveydestä ja seksuaalielämästä, mukaan lukien geneettiset tiedot. Henkilötietojen käsittely tapahtuu noudattaen tiukasti henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ehtojen mukaisesti ja / tai mitä tahansa lainsäädäntöä, joka säätelee, lisää tai korvaa mainittua lainsäädäntöä, johon viitataan tästä lähtien nimityksellä GDPR. Kaikki luovutetut henkilökohtaiset tiedot ymmärretään saaduiksi, käsiteltäviksi ja välitetyiksi näiden luovuttajan toimesta, noudattaen tiukasti GDPR:ää. Black Insomnia ilmoittaa ja takaa, että se on toteuttanut ja kykenevä jatkamaan teknisten ja organisatoristen turvatoimien toteuttamista, jotka ovat välttämättömiä toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi, niiden muuttamisen, häviämisen, käsittelyn ja / tai luvattoman pääsyn estämiseksi, ottaen huomioon nykyinen tekniikka ja tallennettujen tietojen luonne, jotta voidaan minimoida altistuneille aiheutuvat riskit. Black Insomnia takaa asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja tilaajilleen oikeuden saada pääsy tietoihin, oikaista niitä ja poistaa ne lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jos osapuoli haluaa käyttää edellä mainittua GDPR:ssä mainittua oikeutta, se voi tehdä sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@black-insomnia.com

Tietojen kerääminen

Black Insomnia kokoaa asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan joitakin henkilötietoja, kuten sähköpostin, etu- ja sukunimen, osoitteen ja ALV-numeron. Tämä voidaan tehdä verkkosivuston tai yrityksen myyntitiimin kautta. Henkilötietojen kerääminen tapahtuu aina etukäteen annetun suostumuksen pohjalta, josta käy selvästi ilmi, mihin tarkoitukseen tietojen kerääminen on tarkoitettu. Tietoja pidetään asianmukaisina ja tarkoituksenmukaisina, eivätkä ne ole laajuudeltaan ja tarkoitukseltaan liian laajoja suhteessa tiettyihin ja/tai määriteltyihin tuotteisiin ja palveluihin, joita Black Insomnia tarjoaa.

Henkilötietojen käsittely

Black Insomnia on vastuussa asiakkaidensa ja heidän tietojaan täydentävien potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietojen käsittelystä. Tiedot on rekisteröity Black Insomnia tietojärjestelmään. Black Insomnian edustajat ja/tai työntekijät pääsevät tarkastelemaan tietoja yksinoikeudellisen pääsyn mahdollistavilla salasanoilla, joissa kaikki käyttöoikeudet on rekisteröity ja tallennettu. Muutokset arkistojen olemassa oleviin tietoihin ovat mahdollisia ja kaikki muutokset rekisteröidään ja tallennetaan käyttäjätunnuksen ja päivämäärän mukaan. Henkilötietoja käsitellään lain edellyttämällä suojaustasolla niiden turvallisuuden takaamiseksi ja niiden muuttamisen, häviämisen, käsittelyn ja/tai luvattoman käytön välttämiseksi. On selvää ja hyväksyttyä, että Internetin turvatoimet eivät ole järkkymättömiä. Black Insomnialla on käytössään tekninen infrastruktuuri oheislaitteiden hallintaa varten, kuten virustorjunta, verkon palomuurit, salausjärjestelmät, yksityisillä piirit ja VPN-verkot, turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi. Henkilötietoja käsitellessään Black Insomnia sitoutuu a) käsittelemään niitä sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisesti oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisten teknisluonteisten ja organisoitujen turvatoimien avulla, jotka takaavat niiden turvallisuuden välttäen niiden muuttamista, katoamista, käsittelyä ja/tai luvatonta pääsyä, ottaen huomioon nykyisen tekniikan, tietojen luonteen ja mahdolliset riskit, joille ne altistuvat, b) käyttämään ja soveltamaan tietoja yksinomaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne olivat suostunut, c) varmistamaan, että tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden väliintulo on tarpeen palvelun tarjoamiseksi, samoin salassapito- ja luottamuksellisuusvelvoittein. Jos on mahdollista, että tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, näitä koskee yhtäläinen salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus tämän asiakirjan mukaisesti.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Voit vapaasti selata Black Insomnia verkkosivustoa ilman, että sinun tarvitsee antaa mitään henkilötietoja. Rekisteröityneiden tilaajien tietojen käsittelyn tarkoituksena on vain vastata tiedusteluihin, lähettää uutiskirjeitä, tietoja ja kampanjoita sekä viimeisimpiä uutisia Black Insomnian toiminnasta. Tietojen käsittelyä suorittaa aina Black Insomnia. Ne pidetään luottamuksellisina, eikä niitä koskaan toimiteta kolmansille osapuolille mihinkään tarkoitukseen. Tietoja käsitellään vain niiden omistajan selkeällä, vapaaehtoisella ja tietoisella suostumuksella joka on proaktiivisilla toimilla pyritty saamaan.

Vastuu henkilötietojen käsittelystä

Black Insomnia on vastuussa käyttäjiensä, asiakkaidensa tai potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietojen keräämisestä, rekisteröinnistä, järjestämisestä, jäsentämisestä, säilyttämisestä, mukauttamisesta tai muuttamisesta, palauttamisesta, kuulemisesta, käytöstä, levittämisestä siirtämällä, levittämisestä siirtämällä, levittämisestä siirtämällä, levittämällä tai muulla tavalla.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaiden ja kumppaneiden tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joihin ne on tarkoitettu. Osapuoli voi milloin tahansa pyytää suostumuksen muuttamista tai peruuttamista, joka tulee voimaan tulevaisuudessa.

Tietojenkäsittelyyn pääsy, tietojen oikaiseminen tai vastustaminen

Osapuoli voi käyttää oikeuttaan saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista ne, peruuttaa ne ja vastustaa niitä. Mainittuja oikeuksia on käytettävä ottamalla yhteyttä yritykseen joko postitse yrityksen osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen hello@black-insomnia.com

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Black Insomnia pidättää oikeuden milloin tahansa päivittää ja/tai muuttaa voimassa olevaa tietosuojakäytäntöä mukautuakseen mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin ja/tai muihin rajoituksiin. Päivitettyyn tietosuojakäytäntöön (mahdollisine muutoksineen) voi tutustua milloin tahansa tällä alueella.

Tietosuojakäytännön hyväksyminen

On selvää, että asiakas tai kumppani hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot antaessaan tietojaan millä tahansa mahdollisella tavalla ottaa yhteyttä yritykseemme. Oletamme, että tietojen automaattinen käsittely ja käyttö on sallittua tässä kuvatun tietosuojaselosteen mukaisesti.